Home > Сільська влада > Дзензелівська влада вирішує (45-а сесія)

Дзензелівська влада вирішує (45-а сесія)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДзензелівська    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  29 січня  2015 року                № 45-1/VI

Про  сільський  бюджет  на 2015 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

  1. Визначити на 2015 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 1132501 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1067672 грн., та доходи спеціального фонду сільського бюджету 64829 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

–  видатки сільського бюджету у сумі 1132501 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1067672 грн., та видатки спеціального фонду сільського  бюджету 64829 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік, у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1067672 грн. та спеціальному фонду 64829 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7756 гривень.

 4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ(КЕКВ 2111);

нарахування на заробітну плату(КЕКВ 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв(КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню(КЕКВ 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам(КЕКВ 2620).

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8600 грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

–         оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;

–         видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування бюджету.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду, в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.

11. Додатки 1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 2. Про скасування збору за провадження деяких видів  підприємницької діяльності

1. Виключити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності з переліку встановлених сільською радою податків і зборів

2. Вважати таким, що втратив  чинність підпункт 2.2, пункту 2 рішення сільської ради від 05 липня 2011 року № 8-1/VI „Про встановлення місцевих податків та зборів з 2011 року”

 3. Про встановлення ставки єдиного податку для фізичних  осіб – підприємців

на 2016 рік

1.  Встановити на 2016 рік ставки єдиного податку для фізичних  осіб – підприємців відповідно до видів господарської діяльності (згідно класифікації видів економічної діяльності) згідно з додатком  1 та 2, що додаються

2. Затвердити Порядок справляння єдиного податку для фізичних  осіб – підприємців,  згідно з додатком  3, що додається

 4. Про плату за землю

         1.  Встановити  з  01 січня 2016 року ставку земельного податку в розмірі:

–  для  земель сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено –  0,2  відсотка  від цієї нормативної  грошової  оцінки;

–  для несільськогосподарських угідь, нормативну грошову оцінку яких проведено  –  3  відсотка  від  цієї  нормативної  грошової  оцінки;

–  для земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту,  нормативну грошову оцінку яких не проведено,  –  4,5 відсотка  від    нормативної  грошової  оцінки одиниці площі ріллі по області.

2.  Встановити з 01.01.2016 ставки по земельному податку в розмірі :

– для земельних ділянок житлової та громадської забудови на яких розташовані індивідуальні житлові будинки – 0,05 відсотка від нормативно-грошової оцінки цієї ділянки;

– для земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)  – 1 відсоток від нормативно грошової оцінки цієї ділянки.

3.  Встановити  з  01 січня 2015 року пільги по сплаті земельного податку для юридичних осіб, а саме:

          – Дзензелівська  сільська  рада на земельні ділянки, що знаходяться під об’єктами комунальної власності;

          – Дзензелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

          –  Дзензелівській фельдшерсько-акушерський пункт.

 5.  Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Встановити  з  01 січня 2015 року акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі  – 5 відсотків від  вартості  (з податком на додану вартість)

1.  Встановити  з  01січня 2015 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх  часток:

а) для фізичних осіб:

–  для квартири/квартир, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 60 кв.метрів  – 0,1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

–  для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 120 кв.метрів  – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

–  для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири /квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких  перевищує 180 кв.метрів  – 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

б) для юридичних осіб:

–  для квартири/квартир, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 60 кв.метрів  – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

–  для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 120 кв.метрів  – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

–  для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких  перевищує 180 кв.метрів  – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

2.  Встановити  з  01січня 2015 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, в тому числі їх  часток:

–  для фізичних осіб  –  0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

–  для юридичних осіб  –  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

6.  Про встановлення транспортного податку

Встановити  з  01 січня 2015 року транспортний податок  в розмірі 25000,00 гривень  за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років  і має об’єм  циліндрів двигуна понад  3000 куб.см.

 7.  Про скорочення посад в дошкільному навчальному закладі

1.  Інформацію щодо скорочення  посад в  дошкільному  навчальному  закладі  взяти  до  відома;

2.  Скоротити  вакантну посаду  логопеда  дошкільного навчального закладу – 0,25 посадового  окладу;

3.  Скоротити  вакантну посаду  інструктора  з  фізкультури дошкільного навчального  закладу – 0,25 посадового  окладу;

4.  Скоротити  вакантну посаду керівника гуртка з англійської мови дошкільного навчального закладу- 0,125 посадового окладу

 8.   Про затвердження  штатного розпису працівників бюджетних установ 

сільської  ради на 2015 рік

Затвердити граничну  чисельність  штатних  одиниць бюджетних установ  Дзензелівської сільської ради на 2015 рік

9.  Про встановлення  надбавок і доплат  до посадового окладу, надання  матеріальної  допомоги та премії сільському голові, секретарю сільської ради

 10.  Про стан  харчування  та встановлення  розміру батьківської плати  за харчування  дітей в дошкільному навчальному закладі  на 2015 рік

1.  Інформацію про стан харчування дітей в дошкільному навчальномузакладі  взяти  до  відома

2.  Встановити з 01  січня  2015 року  батьківську плату за харчування дітей в дошкільному   навчальному закладі   в розмірі  4,50  гривні  за один день  перебування дитини в дошкільному навчальному закладі.

3.  Від плати за харчування дітей звільнити сім’ї:

–  у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї  за попередній квартал  не перевищував прожиткового мінімуму, тобто сім’ї, які перебувають в районному  управлінні праці та соціального захисту, як малозабезпечені,  на 100%;

–  багатодітні сім’ї, в яких виховується троє і більше дітей на 50%.

4. Керівник  дошкільного навчального закладу несе відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати та контролює  повноту  надходження  коштів  за харчування  дітей  в навчальному закладі   не пізніше  10 числа кожного місяця за який нарахована плата

 11.  Про  затвердження  розпоряджень сільського голови  виданих  на протязі   ІV кварталу 2014 року

 1.  Інформацію щодо затвердження розпоряджень сільського голови виданих на протязі ІV кварталу 2014 року взяти до відома.

2.   Затвердити  розпорядження  сільського  голови  виданих  на протязі   ІV кварталу 2014 року

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

TOP